Laden in de openbare ruimte

Eenvoudig en snel laadpunten realiseren in uw gemeente en bovendien zelf volledig de regie houden? Dat kan met Allego! Elektrisch vervoer is razendsnel in opkomst. Ook in uw gemeente zult u merken dat het aantal e-rijders toeneemt. Bewoners, bedrijven en bezoekers willen bewuster en milieuvriendelijker rijden en kiezen daarom voor elektrisch vervoer en nieuwe mobiliteitsconcepten. Allego helpt u door alles uit handen te nemen, volgens uw beleidsregels te werken en ook uw inwoner zo snel mogelijk van een laadmogelijkheid te bieden.

Service van Allego

Wij verzorgen het hele proces van aanvraag tot plaatsing en onderhoud. Daarvoor hoeft u vrijwel niets te doen. Allego biedt gemeenten een solide oplossing – én een snel alternatief voor concessies. We plaatsen, financieren en onderhouden laadpalen die wij ter beschikking stellen aan de gemeente, haar bewoners en bezoekers. Dit voeren wij uit binnen de gestelde beleidskaders van uw gemeente.

Dit op meerdere manieren: via aanvragen van uw inwoners, maar ook op strategische plekken die u aanwijst.

Wat zijn uw voordelen?

 • Uw gemeente houdt de regie op inrichting van de openbare ruimte
 • Uw gemeente houdt focus op de eigen kerntaken
 • Een gemeentelijke investering in laadinfra is niet noodzakelijk.
 • Daarnaast draagt u bij aan het verminderen van geluidsoverlast, de afname van CO2 uitstoot én verbetering van de luchtkwaliteit.
 • U kunt de rijders van elektrische auto’s in de gemeente zelf een laadpaal laten aanvragen via een open platform.

Strategische laadpalen

Ziet u interessante locaties binnen uw gemeente waar u graag een laadpaal zou willen hebben, maar is er nog geen elektrisch rijder? Dan gaan de collega’s van het gemeenten team graag met u in gesprek. Zij kunnen op basis van relevante data bekijken of de locatie geschikt is.

Open markt model

Het open markt model is een richtlijn die is opgesteld in samenwerking met gemeenten. Deze richtlijn is opgesteld op basis van de VNG regels waardoor het makkelijker wordt om snel een laadpaal in een gemeente te kunnen plaatsen. Via aanvragen van elektrisch rijders worden de wensen voor een laadmogelijkheid bij Allego bekend. Wij bekijken deze aanvraag, verzamelen zoveel mogelijk informatie en brengen advies uit aan u. Daarna heeft u de tijd om de aanvraag te toetsen aan uw regels en uw toestemming te geven.

Hoe werkt dit open markt model?

op basis van de onderstaande stappen gaan we samen met u te werk.

 • Stap 1: Uw gemeente stelt het beleid vast
  Uw beleid is het beginpunt van onze samenwerking. De regels die u in uw beleid stelt, zijn de regels waar wij mee werken. Mocht u hier advies over willen hebben, dan gaan onze collega’s daarover met u in gesprek. Door de opgedane ervaring kunnen zij u daarin begeleiden.
 • Stap 2: Een wederzijdse bevestiging van het beleid
  Deze bevestiging (brief of overeenkomst) aan de gemeente houdt in dat Allego openbare laadpalen realiseert conform de beleidskaders van de gemeente.
 • Stap 3: Uw gemeente wordt toegevoegd aan openbaarladen.nl
  Na stap 2 kan uw gemeente direct worden toegevoegd aan openbaarladen.nl zodat e-rijders in uw gemeente direct een aanvraag kunnen indienen voor een openbare oplaadpaal.

In een persoonlijk gesprek gaan we graag met u in op details.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief