Charge and Go

Sinds augustus 2016 neemt Allego deel aan het project Charge & Go. Dit is een project dat zich richt op het stimuleren en faciliteren van EV gebruik in de regio. De partners in dit project faciliteren keuzes rondom het vinden, aanbieden en benutten van laadinfrastructuur voor EV via een open-source Elektrisch Vervoer (EV) laadplatform.

Het Charge&Go project heeft twee doelstellingen: het leveren van services en diensten vanuit een communicatie- en dataplatform voor de gebruiker en het optimaliseren van de technische infrastructuur qua investering, locatie en exploitatie voor de aanbieder van de infrastructuur. Concreet biedt Charge & Go de volgende producten:

  1. Charging Plaza: laadpleinen met een efficiëntere manier van laden en energieverdeling voor meerdere laadpunten (via een slimme verdeling van vermogen en decentrale inrichting, die de kosten per laadeenheid omlaag brengt)
  2. Charging Options App: een slimme (laad) interface en app voor gebruikers waarmee opties worden gegeven voor verschillende laadvormen (snel, kort, duurzaam) en verschillend energie aanbod (groen, grijs, lokaal, etc.). De interface stoelt op interactieve data-communicatie tussen zowel aanbod en vraag naar energie.
  3. ParkAgent Infrastructure Optimalisation Tool: een tool voor het versterken en vergroten van de dekking van laadvoorzieningen op de juiste plekken (ruimtelijke ordening/ ruimtelijke ontwikkeling)
  4. Motown Open-Source Data Platform ( diverse applicaties): een open-source, modulair adaptief systeem, waarvoor nieuwe plug-ins worden ontwikkelt die inspelen op verandering/vergroting van de markt. (voorbeelden infra-kant: aanbieden duurzame-energie mix of inductief-laden. Voorbeeld dienstenkant: real-time kosten inzicht dynamische beprijzing etc.)
  5. Reserverings en Betalings App: Een applicatie (app + grafische interface) voor het reserveren en betalen van het gebruik van laadcapaciteit (gelinked aan het Motown Platform)
  6. Car sharing App: een applicatie (app + user interface) voor het reserveren, laden en betalen van electrische voertuigen (gelinked aan het Motown Platform).

De ontwikkelde producten en services worden op het IPKW terrein, en in het bijzonder binnen het Clean Mobility Center, in een veilige gecontroleerde omgeving (buiten de openbare weg) getest, en in Lochem in de praktijk gevalideerd. Marktpartijen kunnen in deze proeftuin bovendien additionele (modulaire) producten/diensten en hun marktbenadering testen en door ontwikkelen en daarmee een stabiele business case realiseren. Charge & Go, haar bouwstenen en de bijdrage van elk van de partners in het project zijn hieronder gevisualiseerd.

charge-go-afbeelding2

 

Waarom doet Allego hieraan mee?

Dit project geeft Allego de kans om ChargingPlaza uit te breiden met technologieën van de toekomst. Door nieuwe ontwikkelingen en het steeds bijschaven van producten voor een snel groeiende markt, blijven we up-to-date en voldoen aan behoeften van de elektrisch rijder.

Daarnaast willen we bijdragen aan het platform om het tot een succes te maken voor nieuwe en huidige gebruikers.

 

subsidie-op-oost-p

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief